Akademia Boksu Olimpijskiego

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademia Bokserska Libiąż uczestniczy w organizowanym przez Polski Związek Bokserski oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki projekcie Akademia Boksu Olimpijskiego.

Projekt ma na celu aktywizację sportową dzieci i młodzieży szkolnej oraz popularyzacja i upowszechnianie boksu olimpijskiego jako dyscypliny  poprawiającej ogólną sprawność fizyczną dziecka

Akademia Bokserska Libiąż realizuje zadanie poprzez: Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży ukierunkowane na boks. Ćwiczenia ogólnorozwojowe i kierunkowe mające na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży aktywnością  fizyczną oraz poprawą koordynacji ruchowej i kondycji poprzez regularne treningi ogólne wraz z elementami ćwiczeń bokserskich w części: motorycznej, wytrzymałościowej, koordynacyjnej, w zakresie prawidłowego oddechu, rozciągania.

Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku 08-14 lat do uczestnictwa w zajęciach!